Chương trình "CHỌN ĐIỂM HAY TẶNG NGAY KHUYẾN MÃI"

Cơn bão mang tính giải nhiệt đầu hè cho các chàng rể nàng dâu của Tuanhuynh Studio ah!!!
Chương trình "CHỌN ĐIỂM HAY TẶNG NGAY KHUYẾN MÃI" (áp dụng cho khổ album 30x30: 30trang trở lên)